Hạt nhựa FC9415P

原点: Singapore

コード : FC9415P

連絡先

Hạt nhựa nguyên sinh PROPYLENE COPOLYMER GRADE FC9415P
Công dụng sản xuất: Tráng màng lên giấy, lên vải, tráng ghép lên các loại bao bì làm bằng vải dệt và tráng lên các loại giấy,…
 

コール +84 (0) 904276968 助けを求めて

Hạt nhựa nguyên sinh PROPYLENE COPOLYMER GRADE FC9415P

Hạt nhựa FC9415P

Mã hạt nhựa: FC9415P

- Chỉ số MI: 30

- Xuất xứ: Singapore

- Hãng sản xuất: COSMOPLENE

- Công dụng sản xuất: Tráng màng lên giấy, lên vải, tráng ghép lên các loại bao bì làm bằng vải dệt và tráng lên các loại giấy,…

- Thông số kỹ thuật của hạt nhựa FC9415P:

Hotline: 024 7303 3998