Hạt nhựa PP NSY114G

原点: Việt Nam

コード : NSY114G

連絡先

Những ứng dụng chủ yếu của hạt nhựa PP NSY114G: bao dệt, bao thổi, ép gia dụng, màng-ly định hình, v.v…

コール +84 (0) 904276968 助けを求めて

Hạt Nhựa Nguyên Sinh POLYPROPYLENE NSY114G

Giới thiệu:

Mã hạt nhựa: NSY114G

Nhà sản xuất: NSRP (Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn)

Nguồn gốc xuất xứ: Việt Nam

Chỉ số chảy (MI): 3.5

Những ứng dụng chủ yếu của hạt nhựa PP NSY114G: bao dệt, bao thổi, ép gia dụng, màng-ly định hình, v.v…

Bảng thông số kỹ thuật (TDS) của hạt nhựa PP NSY114G:

Hotline: 024 7303 3998