Hạt nhựa PP M9600 LOTTE

原点: Hàn Quốc

コード : PP M9600

連絡先

Hạt nhựa: PP M9600

- Công dụng sản xuất: Tráng màng lên giấy, lên vải, tráng ghép lên các loại bao bì làm bằng vải dệt và tráng lên các loại giấy,…

コール +84 (0) 904276968 助けを求めて

Hạt nhựa PP M9600 LOTTE

Mã hạt nhựa: PP M9600

- Chỉ số MI: 25

- Xuất xứ: Hàn Quốc

- Hãng sản xuất: LOTTE

- Công dụng sản xuất: Tráng màng lên giấy, lên vải, tráng ghép lên các loại bao bì làm bằng vải dệt và tráng lên các loại giấy,…

Thông số kỹ thuật của hạt nhựa PP Tráng M9600:

Hotline: 024 7303 3998