Cơ cấu tổ chức trong Công ty Cổ phần Kanetora Việt Nam được bố trí theo mô hình chiến lược do Ban Giám đốc đề ra với phương châm “Đơn giản – Hiệu quả”, Kanetora Việt Nam chú trọng vào chuyên môn hóa và phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và phòng ban hỗ trợ.

Cơ cấu tổ chức phân theo chức năng được quản lý và điều hành chặt chẽ theo mô hình thông tin hai chiều tương tác hợp lý. Cho phép mệnh lệnh cấp cao nhất được đi theo con đường ngắn nhất, rõ ràng nhất tới mọi nhân viên, do đó công việc được triển khai đúng mục  tiêu, đúng người, đúng việc. Thêm vào đó, đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn, chuyên nghiệp cùng các đối tác uy tín đã tạo nên sức mạnh tổng thể chung cho thương hiệu Kanetora Việt Nam trong việc cung cấp dịch vụ tối ưu đến Quý Khách hàng.

Tại Kanetora Việt Nam, chúng tôi luôn đặt niềm tin vào mỗi nhân sự của mình. Kanetora Việt Nam luôn mong muốn mỗi thành viên của Công ty là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công. Cùng với sự phát triển và thành công của Công ty, mỗi thành viên sẽ được sẻ chia sự thành công đó, nhằm tạo nên một tập thể sức mạnh – đoàn kết để đưa thương hiệu Kanetora Việt Nam ngày càng vươn cao.

Hotline: 024 7303 3998